Mizma Igbos doo omogućava i pruža:
 

Kompletna rešenja u oblasti edukativne i kreativne opreme za potrebe škola i vrtića, zaštite životne sredine i laboratorijske analitičke opreme, uključujući merne i analitičke metode sa posebnim osvrtom na uspostavljanje i održavanje automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u gradskim, industrijskim, saobraćajnim i drugim traženim zonama u Srbiji i regionu (Republika Srpska, Crna Gora, Makedonija).

Učešće, konsalting, sistem integraciju za učešće na tenderima donatorskih organizacija (ECC-a, EIB-a, vlada stranih zemalja, stranih i domaćih organizacija i ustanova) i sveobuhvatno izvođenje dobijenih tendera u oblastima edukativne opreme, zaštite životne sredine, inženjeringa, građevine, laboratorijske analitičke opreme.